YAZARLAR

Göktan AY

Göktan AY

goktanay57@gmail.com @ rss Eklenme Tarihi: 28 Kasım 2017 08:37 - Güncelleme: 28 Kasım 2017 12:21

“Müzik’te, stratejik yaklaşımlar uluslararası sempozyumu” 1. Çağrı…

MÜZİK’TE, STRATEJİK YAKLAŞIMLAR’ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU                 

“Eğitim,Kurumlar,Kültür,Politikaları,Yayıncılık,Terminoloji"                                                                 

(09 - 11 MAYIS 2018 / İSTANBUL)

1.ÇAĞRI

 Değerli  Bilim/Sanat İnsanlarımız, Akademisyenlerimiz, Araştırmacılarımız;

MÜZDAK olarak, 1993’te başlattığımız yolculuk sonunda, alanında tek ve özgün olan ‘İstanbul Türk Müziği Festivali’, 2018’de 25.yılını kutlayacaktır. Bu nedenle ‘özel bir etkinlik  programı ve sempozyum’ düşünülmektedir. Konseyimizce, 24 yıldır sempozyumlarımızı destekleyen kuruluşlarla birlikte düzenlenen, ‘25. İstanbul Türk Müziği Festivali’ kapsamında yer alacak olan, ‘Müzik’te, Stratejik Yaklaşımlar Uluslar arası Sempozyumu’, 09-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında, İTÜ T.M.D.Konservatuarı’nın  ev sahipliğinde     -Maçka / İstanbul- düzenlenecektir.

Müzik alanı, üniversiteler bünyesinde gelişmekte ve her geçen gün yeni Fakülteler Müzik Bölümü (15), Konservatuar (45), Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı (24), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (55) v.b.  açılmaktadır. En son, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile  Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi kurulmuştur.

Çoğalma ile birlikte, müzikte sorun haline gelen ve çözül(e)meyen bazı yanlışların, yeni kurulan kurumlara geçmesi kaçınılmazdır. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları -yeni hazırlanan- müzik müfredatlarında; Türk müziği makamlarının, Türk müziği çalgılarının eğitime alınması, ilahilerin v.b. öğretilmesi, kendilerini çağdaş olarak gören bazı çok sesli müzik mensuplarınca eleştirilmektedir. Siyaset kurumlarının ve üst makamların, müziğin; “hem sanat, hem bilim” olduğu gerçeğinde/bilincinde olamaması durumunda,   müzik kurumları  olumsuz etkilenmektedir.

Bilim dallarında görev yapan diğer alan  akademisyenlerin; sosyal yönlerinin geliştirilmesi, sanat/spor alanlarında çalışmalar yapması, gelişim açısından en doğal ve doğru yoldur. İnsanlar; bir şekilde -amatör/profesyonel- müzikle ilgilenmektedir. 24 yıldır, festival içinde yer verilen etkinliklere katılan  müzik STK’ları topluluklarında ve salonu dolduran  seyirciler arasında  her meslekten kişileri görmek mutluluk vericidir.

Müzik Eğitimi’nden amaç; “sanatı iyi derecede özümseyen, kaliteli sunum yapabilen, araştırmacı/derlemeci ruha sahip, örnek alınacak kişi olan, çalgısında/sesinde gelişmeyi hedefleyen, bilgi derinliği olan, etikliğe önem veren, araştıran-derleyen, üreten, kısaca; “bilime/sanata; akademik ve  tarafsız  bakabilen kişiler” yetiştirilmesidir.

Bu sempozyum,  yukarıdaki arayışlara yardımcı olmak, sosyal çalışmaları önemsemiş ya da kendine görev edinmiş; müzik alanı akademisyenlerin/uzmanların/sanatçıların hazırladığı  özel çalışmaların/araştırmaların sunulmasını ve tartışılmasını  sağlamak, nokta atışları yapmak amacıyla yapılmaktadır.

Sempozyum konu başlıklarıyla ilgili ‘özel çalışması olan bazı akademisyen/sanatçılar’ çağrılı olarak davet edilmiştir.

Çünkü; ‘müziğin sorunlarını başkaları değil, yine müzik insanları çözecektir.’

Sempozyumda; daha önce sunulmamış/yayınlanmamış, yeni ve özgün araştırmalar/çalışmalar  tercih edilecektir. Özet kabullerinden sonra başlık ve içerik değiştirilemeyecektir.

Bildiriler, en fazla iki isimle hazırlanmalıdır.  Sempozyum; tek salon ve 12 oturumda yapılacaktır.

Sempozyum   Takvimi

01-27 Şubat 2018 bildiri özetlerinin gönderilmesi, 10 Mart 2018 bildirisi kabul edilenlere dönüş yapılması, 09-11 Mayıs 2018 Sempozyum. Katılım ücreti: 250.TLdir.(Türkiye dışından katılanlar ve bilim/sanat  kurulu üyelerinden katılım ücreti alınmayacaktır.)

Türkiye dışından başvurup bildirisi kabul edilenlerin, yol ücreti kendilerine ait olup, İstanbul’da tarafımızdan misafir edileceklerdir.

Bildiriler her zaman olduğu gibi e-yayın ve ofset olarak  yayınlanacaktır.

Bildiri özetleri gönderimi ve sempozyum yazışmaları, yukarıdaki tarihlere uygun olarak: muzdaksanatsempozyumu@gmail.com üzerinden  yapılacaktır.

SEMPOZYUM Alt Konu Başlıkları

Kültür Politikalarının Müziğin Gelişimine Etkileri…

Müzik Lisans Eğitimine Yaklaşımlar…
Müzik Kurumlarının; Üniversite Sistemi İçindeki Yapılanması...

Müzik Alanı  Mezunlarının İstihdamı…

Müzik Sistemleri Araştırmaları…

Ses  Kayıt ve Teknoloji Sistemleri Araştırmaları…         

Müzik Yayıncılığı…

Müzik Terminolojisi Araştırmaları…

Müzik Alanı Atama ve Yükseltmeler İçin Kullanılan  Akademik Kriterler…

Müzik Sosyolojisi, Müzik Pedagojisi Araştırmaları…
Müzikbiliminde; Çeviri, Tarih Çalışmaları ve Yeni Bulgular…

Sempozyum  Onursal Başkanları

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ / T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

Mevlüt UYSAL / İstanbul Büyükşehir Belediye   Başkanı

Prof. Dr. Mehmet KARACA /  İstanbul Teknik Üniversitesi  Rektörü

Prof. Dr. M. Emin ARAT / Marmara Üniversitesi  Rektörü

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN / Yıldız Teknik Üniversitesi  Rektörü

Prof. Dr.Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi  Rektörü

Dr. Handan TOPRAK BENLİ / Avcılar Belediye Başkanı                                                                                      

Sempozyum Eş Başkanları

Yrd. Doç. Dr. Göktan AY/ İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü / MÜZDAK (İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi)  Başkanı

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ / Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü

Rıdvan DURAN / İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü

Prof. Adnan KOÇ / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Müdürü

Prof. Dr. Turan SAĞER / YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa  USLU / M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Güzel San.  Eğit. Böl. ve Müzik Eğitimi ABD Başk.

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK / Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak. Müzik Bölümü Başkanı

Dr.Ayhan SARI / İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı, Musıki Dergisi

Sempozyum Çağrılı konuşmacıları

Prof. Dr. Hakan CEVHER / Ege Üniversitesi, Devlet Türk  Musıkisi Konservatuarı / İzmir

Prof. Dr. Oya  LEVENDOĞLU / Kayseri Erciyes Üniversitesi,  GSF Müzik Bölümü / Kayseri

Prof. Sabri YENER / Ordu Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi / Ordu

Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN / Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı / Afyon

Y.Doç. Dr. Recep USLU / İstanbul Medeniyet Üniv. Sanat, Tasarım ve Mimarlık  Fakültesi  Türk Musıkisi Bölümü / İstanbul               

Sempozyum Bilim/Sanat Kurulu Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Göktan AY (Başkan)

Prof. Adnan KOÇ

Prof. Dr. Turan SAĞER

Prof. Maja Ackar-ZLATAREVİC / Üniversity of Sarajenevo / Bosna-Hersek

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN

Prof. Dr. Robert ELLİOTT / Tenessee  State University / USA

Prof. Dr. Mina İNANOVA / Assumption Universitesi, Music Department Öğr. Üyesi / Tayland

Prof. Dr. Cihat CAN / Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi,  Müzik Eğitimi ABD / Ankara

Prof. Elio ORİO / Pollini Konservatuarı Öğretim  Üyesi, Padova / İtalya                                                            

Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ / İTÜ T.M.D. Konservatuarı, Müzik Teorisi Bölümü / İstanbul

Prof. Dr. Elsıe İvancıch   DUNIN / Kaliforniya Üniversitesi Öğr. Üyesi / ABD

Prof. Songül KARAHASANOĞLU/ İTÜ T.M.D. Konservatuarı, Müzikoloji  Bölümü / İstanbul

Prof. Dr. Placida STARO / Bologna Üniversitesi   Öğretim  Üyesi / İtalya

Prof. Dr. Mustafa USLU

Prof. Dr. Nihan YAGİŞAN / Akdeniz Üniversitesi, Antalya   Devlet Konservatuarı / Antalya

Prof. Dr. Agigat MAHARRAMOVA / Atatürk Üniversitesi, GSF Müzik Bilimleri Bölümü / Erzurum

Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK

Prof. Dr. Rafig İMRANİ / Kafkas Üniversitesi, Devlet Konservatuarı / Kars

Prof. Serpil MURTEZAOĞLU / İTÜ T. M. D. Konservatuarı, THO Bölümü / İstanbul

Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ

Doç. Dr. H. Alper MARAL  / YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü / İstanbul

Y.Doç. Dr. Cenk CELASİN /  Süleyman Demirel Üniv. GSF Müzik Bölümü / Isparta

Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN / İstanbul Medipol Ün. Güzel Sanat. ve   Mimarlık Fak., Müzik Böl. / İstanbul

Dr. Tatiana CATANZARO / Brasilia Federal Üniversitesi / Brezilya

Dr. Ayhan SARI

Öğr. Gör. Dr. Yusuf BENLİ

Sempozyum  düzenleme / Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI (Başkan)

Doç. Dr. Ozan BAYSAL / İTÜ İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Yrd. Doç. Eyüp UZUNKAYA / İTÜ İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Yrd. Doç. Dr. Şeyma ERSOY ÇAK / Medipol Üniv. Güzel San. ve Mim. Fak. Müzik Bölümü

Dr. Eray CÖMERT / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Dilhan KONAN  / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Eylül DOĞAN  / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Güncel Gürsel ARTIKYAY / İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı 

Arş. Gör. Eren LEHİMLER / Marmara.Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi GSE Müzik Eğitimi ABD

“MÜZİK’TE, STRATEJİK YAKLAŞIMLAR” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU               BAŞVURU FORMU

KURUMU
YAZIŞMA ADRESİ
E-Posta (*) 
TELEFON, FAX
Bildiri başlığı ve 200 kelimelik özeti

İLAHİYAT’TA SON DURUM…

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İlahiyat Fakültesi mezunları ile ilgili Twitter’dan paylaşımlarda bulundu.

İlahiyat Fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmalarının önüne yargı kararıyla (Danıştay) konan engeli, yasayla kaldırdıklarını belirten Bozdağ; “Yapılacak düzenlemeyle, yargı kararından önce olduğu gibi İlahiyat Fakültesi mezunları, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olabilecektir. İlahiyat Fakültelerimizin değerli öğrencilerine şimdiden hayırlı olsun. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümleri son mezunlarını vermiş ve fiilen kapanmıştır. Kaldı ki, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunlarının öğretmenlik hakkı bakidir. Sınavda başarılı olan herkes öğretmen olabilir. Ayrıca birinin hakkını alıp diğerine vermiyoruz. Fırsat eşitliği getiriyor ve adil bir yarış imkanı veriyoruz. Çalışan, kazanacak” dedi.

KONSER: Şahsım ve  Vakıf Başkanı Nihat İncekara ile birlikte; her gün siyasetten çıkamayan köşe yazarlarımızı  güzel bir etkinliğe çağırıyoruz. MÜZDAK üyesi Eyüp Musıki Vakfı ( Eyüp  Kültür Sanat Merkezi , saat: 20.00 de) düzenliyor, “Rumeli’den İstanbul’a Konseri” Solistler: Rüstem Avcı, Faruk Yılmaz,Arif Şentürk. Lütfen: 0212 5642574 veya 05345636656 arayınız. Bekliyoruz.

GÜNÜN TÜRKÜSÜ,  İTÜ TMDK Mezunumuz Ali Haydar TİMİSİ’den…

 

Seher yeli haber götür

Nazlı yâre ağlamasın

Kışları al bahar getir

Yüreğimi dağlamasın

Seher yeli nazlı yâre

Dilindeki türkülere

Yanağında açan güle

Bir selam söyle

İçim yanar sözleriyle

Yüreğimde izleriyle

Gün ışığı gözleriyle

Yollarımı bağlamasın

Nakarat (Söz  & Müzik/Ali Haydar Timisi)
PAYLAŞ tw fb gp

YORUM YAZIN “Müzik’te, stratejik yaklaşımlar uluslararası sempozyumu” 1. Çağrı… yazısına yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
REKLAM
Göktan AYDİĞER YAZILARIGöktan AY
TÜMÜ

AÇIK GÖRÜŞ TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro