eposta yazdır zoom+ zoom-

Kredi kartında yeni dönem! Artık yasak

Kredi kartında yeni dönem! Artık yasak

BDDK, mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bankada hesabı olan bir kişiye kendi talebi dışında kredi kartı çıkarılamayacak.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 14:05 - Güncelleme: 18-10-2018 14:05

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

BDDK'nın "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Buna göre yönetmelikte tanımların yer aldığı 3'üncü maddede değişiklik yapılarak tahmini kâr tanımı eklendi. Mevduat ve katılım fonu kabulünü esaslarının belirlendiği 4'üncü madde değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte katılım fonuna ilişkin esasların belirlendiği 6'ncı maddede de değişikliğe gidildi. 

Özel fon havuzları oluşturulmasına ilişkin detayların yer aldığı 7'nci madde, şöyle değiştirildi:

"Katılım bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen vade ve türlerine bağlı kalmaksızın belirli bir projenin veya yatırımın ya da bu amaçla kurulan ortaklıkların finansmanında kullanılmak üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi bir aydan daha az olmayan özel fon havuzları oluşturabilir. Hesap sahibi ile katılım bankası arasında düzenlenecek sözleşmede, projenin veya yatırımın içeriğine, öngörülen vadesine ve tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümlerin yer alması ve projenin veya yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında katılım bankasının ilgili fon tutarını bu hükümler çerçevesinde kullanması zorunludur. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı havuzlarda işletilir ve toplanan fonlar projenin veya yatırımın tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında diğer fon havuzlarına aktarılamaz.

BANKA HESAP SAHİBİNİN ONAYI OLMADAN YENİ KREDİLİ HESAP AÇAMAYACAK
Özel fon havuzları ile ilgili olarak, oluşturulmasını ve tasfiyesini izleyen 15 gün içinde Kuruma bilgi verilir. Projenin veya yatırımın öngörülen vadesinde veya hesap sahiplerinin onayının alınması ve Kuruma bilgi verilmesi şartıyla projenin veya yatırımın tamamlanmasını müteakip özel fon havuzları tasfiye edilir." 

ZAMANAŞIMI
Yönetmelikte zamanaşımına ilişkin esasların belirlendiği 8'inci maddenin 2'nci fıkrası, "Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 250 lira ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır. Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 250 liranın altındaki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde dört ay müddetle ilan edilir. Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, şubat ayının 15 gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk 5 gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca Kuruluş Birliklerine ve Fona gönderilir. Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri mayıs ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar." şeklinde değiştirildi.

1 Kasım 2006 tarihli 2633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlana yönetmelikte ilgili tutar 50 TL olarak belirlenmişti.

Yönetmeliğin 9'uncu 2'nci fıkrası "Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar." şeklinde değiştirilirken, aynı yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

PAYLAŞ tw fb

YORUM YAZIN Kredi kartında yeni dönem! Artık yasak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM
  • Misafir 18 Ekim 2018 18:04 MERKEZ BANKASI: YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ MAALESEF YÜKSELDİ... TÜFE YÜZDE 19,61’den YÜZDE 24,22’ye ÇIKTI ....

    CEVAP YAZ 0 0

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro